Projekt sta financirali Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo in šport RS sklada.

Projekt je od 1.10.2008 do 31.12.2011 izvajala Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:"Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja",
3.1 prednostne usmeritve: "Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja" ter Javni razpis za izvajanje projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.


| XHTML | CSS | Designed by trif_m,