2. posvet projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc
Ljubljana, 6. marec 2010

NAMEN POSVETA IN DELAVNICE

Pričetek šolskega leta 2009/2010 sovpada za zaključkom 1. faze projekta in prehodom v 2., osrednjo fazo. Prav je, da skupaj pogledamo rezultate našega dosedanjega dela, na podlagi katerih so nastala sodobna didaktična gradiva osnovnih treh naravoslovnih strok: biologije, fizike in kemije, ter mnogih podpornih strokovnih področij, katerih velik vpliv čutimo v vsej izobraževalni vertikali ob iskanju uspešnejših rešitev pri razvoju naravoslovnih kompetenc.

Vsem udeležencem posveta bodo predstavljena izdelana didaktična gradiva s poudarkom na kompetencah, metodi evalvacije ter starostni oziroma področno-tematski skupini. Konkretneje pa bodo določena didaktična gradiva predstavljena učitelju evalvatorju v okviru delavnic, kjer se pričakuje na podlagi izkušenj, učiteljeva aktivna vloga pri podrobnem sooblikovanju gradiv pred neposrednim preizkušanjem v izobraževalni praksi.

O PROJEKTU

Projekt Razvoj naravoslovnih kompetenc je v letu 2008 uspešno pridobila Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM. Na projektu sodeluje preko 110 slovenskih naravoslovcev iz celotne Slovenije.

Namen projekta je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja ter usposabljanja pri poučevanju naravoslovnih vsebin skozi vso izobraževalno vertikalo do mature. Za dvig naravoslovne pismenosti želimo pripraviti strokovne podlage ter sodobna didaktična gradiva in jih preizkusiti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter OŠPP.

Projekt financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskih socialnih skladov, ter Ministrstvo za šolstvo in šport.