Zaključna konferenca projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc
Maribor, 20. septembra 2011

NAMEN POSVETA IN DELAVNICE

Na konferenci bodo:

  • predstavljena gradiva, ki so nastala v okviru projekta in spodbujajo razvoj naravoslovnih kompetenc za dvig naravoslovne pismenosti,
  • predstavljene možnosti medpredmetnega povezovanja in sodelovanja učiteljev naravoslovnih predmetov v OŠ in SŠ,
  •  podane priložnosti za izmenjavo mnenj in
  • predstavljeni preizkušeni primeri dobre prakse med učitelji.