Zaključna konferenca projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc
Maribor, 20. septembra 2011

PROGRAM

PROGRAM ZAKLJUČNE KONFERENCE

 7:30
9:00

Registracija udeležencev

9:00

10:00

PROTOKOLARNI DEL

-       dr. Vladimir Grubelnik, vodja projekta

-       prof.dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru

-       prof. dr. Nataša Vaupotič, dekanica FNM UM

-       mag. Erika Rustja, skrbnica projekta

-       mag. Robert Repnik, koordinator projekta

10:00

11:00

PREDSTAVITEV PROJEKTA

-       prof. dr. Ivan Gerlič: splošne informacije o projektu

-       dr. Andrej Šorgo: pregled rezultatov projekta

11:00
11:20

ODMOR / NOVINARSKA KONFERENCA

11:20
12:00

Predavanji vabljenih tujih gostov s področja naravoslovja in kompetenc

-       prof. dr. Martin Bílek: THE ICT-SUPPORTED PROCESS OF FORMING LEARNERS´ COMPETENCES IN NATURAL SCIENCE/CHEMISTRY

-       prof. dr. Dragan Soleša: ICT TEACHERS' COMPETENCES OF KNOWLEDGE COMMUNITY

12:00

12:30

OGLED UČIL

Povabilo mag. Repnika h ogledu učil oz. učnih pripomočkov za biologijo, kemijo, fiziko in naravoslovje, ki so nastala v okviru projekta.

12:30

13:00

Delavnice iz področja

FIZIKE

mag. Robert Repnik, koordinator za fiziko

BIOLOGIJE

dr. Andrej Šorgo, koordinator za biologijo

KEMIJE

Kornelia Žarić, koordinatorica za kemijo

SKUPNEGA PODROČJA

dr. Vladimir Grubelnik, koordinator za skupno področje

13:00
14:30

KOSILO v restavraciji hotela

14:30
15:00

Delavnice iz področja

FIZIKE

mag. Robert Repnik, koordinator za fiziko

BIOLOGIJE

dr. Andrej Šorgo, koordinator za biologijo

KEMIJE

Kornelia Žarić, koordinatorica za kemijo

SKUPNEGA PODROČJA

dr. Vladimir Grubelnik, koordinator za skupno področje

15:00
16:00

PREDAVANJA SODELUJOČIH

sekcija 1

PREDAVANJA SODELUJOČIH

sekcija 3

PREDAVANJA SODELUJOČIH

sekcija 5

PREDAVANJA SODELUJOČIH

sekcija 7

POSTER SEKCIJA

16:00

17:00

PREDAVANJA SODELUJOČIH

sekcija 2

PREDAVANJA SODELUJOČIH

sekcija 4

PREDAVANJA SODELUJOČIH

sekcija 6

PREDAVANJA SODELUJOČIH

sekcija 8